Mars

MARS BHARATA JAYA

MARS BARATA JAYA

Wahai warga Bharata Jaya satukan tekad dalam cita mu

Bersama kita membangun bangsa dan negeri Indonesia

Siapkan pribadi kuat nan mulia berjiwa pancasila

Majulah ayo majulah SMA BHARATA JAYA

Majulah ayo majulah berjaya tuk selamanya